Mozzarella dạng ball, màu trắng ( organic) loại này hơi bị mắc.



Mozzarella loại bào sẳn, dùng để baked pasta hay làm pizza



Parmesan dùng để ăn với spaghetti ( rãi trên mặt)



Parmesan dùng để baked








Ngoài ra còn nhìu cheese khác sẽ chụp hình up típ sau
0

Add a comment

Loading