Mozzarella dạng ball, màu trắng ( organic) loại này hơi bị mắc.Mozzarella loại bào sẳn, dùng để baked pasta hay làm pizzaParmesan dùng để ăn với spaghetti ( rãi trên mặt)Parmesan dùng để baked
Ngoài ra còn nhìu cheese khác sẽ chụp hình up típ sau
0

Add a comment

Loading